Download Adobe Flash Player

Get Adobe Flash player

Nowości

Gratulujemy! Szkoła Podstawowa „Skrzydła” http://skrzydla.edu.pl/ z Poznania (w Programie Leader100 #L100 od dwóch lat) zajęła 1. miejsce w Województwie Wielkopolskim w rankingu szkół podstawowych. 

 
Informacja: 
 
Kompetencja Programu Leader100 na listopad 2017 r: Profesjonalizm
Jeden z nawyków rozwjiany w tym miesiącu jest: Podejmując się realizacji inicjatyw i projektów, trzymam się planu i dążę do celu
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kompetencja Programu Leader100 na październik 2017 r: Odwaga
Przykładowy nawyk rozwjiany w tym miesiącu: Rozmawiam o sprawach trudnych i wstydliwych z rodzicami i wychowawcą
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kompetencja Programu Leader100 na wrzesień 2017 r: Kreatywność
 
Nawyki tej kompetencji do każdego poziomu Programu: 
- Poziom Preleader (5-6 klasa szkoły podstawowej): Poszukuję i proponuję lepsze rozwiązania
- Poziom Juniorleader (7 kl szk podst i 2 klasa gimnazjum): Szukam okazji do rozwijania mojej kreatywności
- Poziom Seniorleader (3 gimnazjum – 1 liceum): Potrafię znaleźć wyjście z sytuacji skomplikowanych i złożonych
- Poziom Collegeleader (2-3 klasa liceum): Nawiązuję znajomości, które wpływają pozytywnie na moją kreatywność i innowacyjność
 
Kompetencja Programu Leader100 na lipiec 2017 r: Ideały
 
Nawyki tej kompetencji do każdego poziomu Programu: 
- Poziom Preleader (5-6 klasa szkoły podstawowej): Mam cele na bliższą i dalszą przyszłość
- Poziom Juniorleader (1-2 klasa gimnazjum): Rozwijam moją znajomość języków obcych
- Poziom Seniorleader (3 gimnazjum – 1 liceum): Solidaryzuję się z ludźmi i angażuję się w rozwiązywanie ich problemów
- Poziom Collegeleader (2-3 klasa liceum): Dbam o zgodę między ludźmi i angażuję się w propagowanie pokoju na świecie
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Kompetencja Programu Leader100 na sierpień 2017 r: Samodoskonalenie
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Kompetencja Programu Leader100 na czerwiec 2017 r: Praca zespołowa
 
Nawyki tej kompetencji do każdego poziomu Programu:
 
- Poziom Preleader (5-6 klasa szkoły podstawowej): Umiem współpracować w grupie
- Poziom Juniorleader (1-2 klasa gimnazjum): Uczestniczę aktywnie w planowaniu zadań zespołowych
- Poziom Seniorleader (3 gimnazjum – 1 liceum): Potrafię dążyć do porozumienia unikając konfliktów
- Poziom Collegeleader (2-3 klasa liceum): Umiem pracować w sposób skoordynowany z zespołem i jestem dla niego wsparciem
 
----------------------------
 
Kompetencja Programu Leader100 na maj 2017 r: Otwartość na innych
 
 
 
Poziom Preleader (5-6 klasa szkoły podstawowej): Dzielę się doświadczeniami z innymi
Poziom Juniorleader (1-2 klasa gimnazjum): Otwarcie rozmawiam na temat moich doświadczeń
Poziom Seniorleader (3 gimnazjum – 1 liceum): Buduję miłą atmosferę i sprawiam radość innym ludziom
Poziom Collegeleader (2-3 klasa liceum): Jestem empatyczny: uważnie słucham innych oraz dążę do ich zrozumienia
 
-------------------------------
 
Kompetencja Programu Leader100 na kwiecień 2017 r: Komunikacja
Nawyki tej kompetencji do każdego poziomu Programu: 
- Poziom Preleader (5-6 klasa szkoły podstawowej): Stosuję się do podstawowych zasad komunikacji z innymi ludźmi
- Poziom Juniorleader (1-2 klasa gimnazjum): Piszę i redaguję poprawnie
- Poziom Seniorleader (3 gimnazjum – 1 liceum): Czynnie uczestniczę w dyskusjach, wyrażając swoją opinię w sposób kulturalny i przejrzysty
- Poziom Collegeleader (2-3 klasa liceum): Przed wydaniem opinii sprawdzam informacje w różnych źródłach
 
Zasady dobrej komunikacji:
słuchanie, skupienie uwagi na tym, co mówi druga osoba powstrzymując się od własnych sądów, 
używanie „magicznych” słów (przepraszam, dziękuję, proszę),
skupienie uwagi na osobie mówiącej, 
zwrócenie się w stronę rozmówcy, 
powstrzymanie się od niepotrzebnych ruchów, 
utrzymanie kontaktu wzrokowego, 
swobodny wyraz twarzy, 
nieprzeszkadzanie kiedy ktoś przemawia, 
proszenie z szacunkiem i w odpowiednim momencie o powtórzenie jakiegoś zdania, gdy go nie rozumiemy, 
opanowywanie emocji, 
jasne argumentowanie, 
przyjmowanie kompromisu, 
itd.
Z materiałów Programu Leader100 #Leader100, www.leader100.pl kwiecień 2017r.
 
ZNOWU DOBRE WIADOMOŚCI!
 
Od września 2017 r. Leader100 w nowych szkołach!
 
 
Od marca 2016 r. program Leader100 proponuje szeroką gamę znanych filmów, które można wykorzystać na "Dyskusyjny klub filmowy" (DKF, ang. film society, fr. ciné club, hiszp. cine forum). Można będzie obejrzeć w rodzinie, ze znajomymi lub w szkole fajny film, stanowiący dobrą inspirację w rozwijaniu dobrych nawyków i kompetencji.
 
Dziękujemy Panu Jaime O. i Pani Monice S. za pomoc w przygotowaniu tych nowych narzędzi wychowawczych Programu Leader100. 

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Leader100 jest od marca 2017 r. w Urugwaju! 

Leader100 jest od marca 2016 r. w Chile! 

Leader100 jest od października 2015 r. w Meksyku!

Gratulacje!

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

DOBRE WIADOMOŚCI! Aplikacja Mobilna Leader100 przeznaczona na iPhone i iPad z systemem iOS można pobrać z Apple Store w: itunes.apple.com/us/app/leader-100/id992753898

Aplikacja Mobilna Leader100 przeznaczona na telefony i tablety w systemem Android można pobrać z Google Play w: play.google.com/store/apps/details.

 

 

Zdjęcie telefonu z Aplikacją Leader100

 

Teraz każdy wszędzie może używać Programu Leader100! Zachęcamy do pobrania i używania!

W tym celu, 

1. W telefonie lub tablecie, otwórz przeglądarkę i wejdź na stronę www.leader100.pl (Jeśli nie masz Internetu w telefonie lub tablecie najpierw włącz urządzenie do Internetu, np. przez WiFi)

2. Potem kliknij poniższy link, następnie kliknij "Instaluj" i postępuj zgodnie z instrukcjami.

Get it on iTunes

 

(dla iPhone i iPad)

 

 

 Get it on Google Play

(dla telefonów i tabletów Samsung oraz innych z systemem Android)

Jeśli nie jesteś pewny jaki masz system, spróbuj najpierw z Androidem - kliknij link Play
Get it on Google Play.

 

Wiadomości!

Wiadomości w mediach i inne nowości dot. Leader100 na bieżąco są publikowane na kontach Twittera Leader100: Twitter // @Leader100PL , @Leader100ES , @Leader100EN

Niektóre też puplikujemy tu, jak np:

WIADOMOŚĆ DOT. EFEKTÓW PROGRAMU LEADER100, M.IN. W NAUCE: Program Leader100 od 2012 r. jest używany w szkołach gminy Świdnik. Wiceburmistrz ds edukacji, P. Tomasz Szydło mówi, że to (wiadomość)  m.in. jest efektem używania Leader100 w szkołach gminy!

Dziękujemy za komplement i gratulujemy!

Co to jest Program Leader100?

Jesteśmy tym, co w swoim życiu powtarzamy.
Doskonałość nie jest jednorazowym aktem, lecz nawykiem.
Arystoteles

Leader100 to program rozwoju nawyków i kompetencji dla dzieci i młodzieży, opierający się na właściwie dobranych kompetencjach, które odpowiadają na wyzwania współczesności i stanowią dobrą podstawę przygotowującą do wkroczenia w dorosłe życie.

Cechą wyróżniającą Programu jest wspólne zaangażowanie rodziców i opiekunów w proces wychowania i osiągania postępów w nauce, poprzez dostarczenie praktycznych materiałów na dany miesiąc, które pomagają w szybszym osiągnięciu pozytywnych nawyków.  

Baza wiedzy i dokumentów, która jest dostępna na platformie Internetowej Leader100 i przez aplikację mobilną Leader100 została przygotowana i uporządkowana przez zespół kilkudziesięciu nauczycieli, pedagogów, coachów, profesorów i specjalistów z Polski i zagranicy. Znajdują się w niej zarówno praktyczne ćwiczenia dla dzieci i młodzieży, aby rozwijać swój charakter, jak i praktyczne porady wychowawcze dla rodziców i nauczycieli, którzy mogą praktykować określone postawy w szkole i w domu, a także pogłębić swoją wiedzę na temat wychowania swoich podopiecznych.

Celami Programu są między innymi:

• wspomaganie w odkrywaniu i rozwijaniu potencjału ucznia, jego mocnych stron i pasji,

• stymulowanie pozytywnej aktywności ucznia w szkole, w domu i poza nim m.in. poprzez zaangażowanie społeczne,

• ułatwienie współpracy rodziców i wychowawców w procesie wychowywania.

Program Leader100 promuje indywidualne podejście do każdego uczestnika, wykraczające poza ogólnie przyjęte standardy. Pomaga w tym tak zwany coaching. Coaching jest interaktywnym procesem, który wspiera uczestników w przyspieszaniu tempa rozwoju i polepszaniu efektów jego świadomego działania.

Program obejmuje różne sfery życia dzieci i młodzieży (szkoła, dom, czas wolny) i może być wdrażany w dwóch zasadniczych wariantach:

  • Leader100 w Szkole – program przeznaczony dla szkół podstawowych, gimnazjów oraz liceów i szkół ponadgimnazjalnych

  • Leader100 w Wszędzie – program przeznaczony dla młodzieżowych domów kultury, organizacji harcerskich i skautingowych, klubów sportowych, klubów zakładanych przez rodziców, itp. lub dla osób indywidualnych, które chcą samodzielnie rozwijać dobre nawyki i kompetencje.

Obecnie Program Leader100 jest przeznaczony dla środowisk edukacyjno-wychowawczych dzieci i młodzieży w wieku od 10 do 18 lat.

 

  Zobacz inne
opinie

 

Ulepszenia w Programie Leader100

Program Leader100 kładzie nacisk na opracowywanie innowacyjnych rozwiązań, które przyczyniają się do sprawniejszego korzystania z naszej Platformy Internetowej, oraz efektywniejszego kształcenia nawyków i kompetencji, przy użyciu materiałów Programu.

Nowe funkcje dla rodziców: Zgodnie z prośbą wielu rodziców i wychowawców, już teraz rodzice uczestniczący w Programie Leader100 mogą otrzymywać materiały co miesiąc na swój adres e-mail. W tym celu, po zalogowaniu na platformie, powinni uzupełnić swój profil o adres e-mail.

Pragniemy zatem poinformować Państwa, że po analizie sugestii i doświadczeń, z minionego okresu funkcjonowania Programu Leader100, zdecydowaliśmy się wprowadzić ulepszenia w naszym Programie. Wśród nich, najbardziej znaczące, odnoszą się do zmniejszenia liczby dokumentów, przez scalenie niektórych materiałów w jeden dokument, oraz możliwość wypełniania ankiet w trybie online.

 Wszelkie Państwa dodatkowe sugestie - propozycje zmian lub ulepszeń - prosimy przesyłać na adres info@leader100.pl

 

 

 

Podaj e-mail w celu otrzymania pakietu informacyjnego: